Overstappen op Google Apps

Het overstappen op Google Apps betekent meer dan alleen e-mail en agenda migreren. Google Apps is een zeer uitgebreide IT omgeving voor communicatie en samenwerking en heeft een goede start nodig. Veel bedrijven die zelf willen migreren komen vast te zitten en verliezen het overzicht en grip.

GVAR brengt indien nodig eerst de huidige situatie in kaart, en dan de behoefte van de mensen in de organisatie. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de nieuwe omgeving aansluit op de wensen en dat het beter gedragen wordt. 

Werkwijze
De betrokkenen kunnen zélf input geven alvorens over te stappen en raken gemotiveerd over de mogelijkheden wat een grote stap voorwaarts is in het gewenningsproces. 

Exchange, Outlook, Zimbra, Lotus Notes
Het overzetten van uw e-mail, agenda, contactpersonen en taken is mogelijk vanuit vrijwel alle gebruikelijke omgevingen.

Onze experts bekijken samen met u welke oplossing het meest geschikt is en de gewenste kwaliteit biedt.
Contact


Rob van Vroenhoven
T: 0645463751 
E: rob@gvar.nl